profiles_header

Romanian

PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science) este un proiect finanţat în cadrul programului FP7 – Science in Society (Ştiinţa în Societate). În acest moment, consorţiul include 21 de instituţii din 19 ţări diferite (Aprilie 2011).

PROFILES promovează conceptul IBSE (Educaţia în domeniul Ştiinţelor prin investigaţie ştiinţifică) şi încearcă să crească calitatea actului educaţional prin folosirea unor metode eficiente de predare. În acelaşi timp, proiectul PROFILES ajută la o mai bună înţelegere a modului de predare integrată a Ştiinţelor în şcoală.

Gradul de noutate a proiectului rezidă în folosirea unor materiale de predare a ştiinţelor bazate pe implementarea conceptului IBSE, prin realizarea unor programe de formare a profesorilor şi a viitorilor profesori (longitudinale), care reflectă punctul de vedere actual al factorilor de decizie din educaţie şi necesităţile elevilor.

Proiectul îşi propune să promoveze „parteneriate ale profesorilor” urmărind implementarea unor materiale de predare a Ştiinţelor centrate pe învăţarea bazată pe investigaţie ştiinţifică. Cursurile de formare a profesorilor pe termen lung propun provocări reale pentru participanţi şi urmăresc să îmbunătăţească capabilităţile profesorilor de a dezvolta medii de învăţare creative, de a rezolva probleme ştiinţifice şi socio-ştiinţifice. Aceste medii de învăţare vor îmbunătăţi motivaţia intrinsecă a elevilor pentru învăţarea Ştiinţelor precum şi competenţele lor individuale: luarea deciziilor, investigaţie ştiinţifică etc.

Gradul de succes al proiectului va fi determinat prin: (a) capacitatea profesorilor de a dezvolta materiale moderne pentru predarea Ştiinţelor, (b) atitudinea elevilor cu privire la domeniul Ştiinţelor şi educaţia în acest domeniu, orientată către context şi bazată pe investigaţie ştiinţifică.

Un obiectiv distinct al proiectului îl reprezintă diseminarea tuturor abordărilor folosite în cadrul acestuia, precum şi a reacţiilor factorilor de decizie din educaţie, dar şi a rezultatelor obţinute în urma analizelor propuse prin proiect, folosind diverse formate, inclusiv prin intermediul Internetului.

Proiectul îmbunătăţeşte metodele specifice de diseminare prin intermediul grupurilor naţionale de profesori instruiţi, care ulterior vor disemina informaţiile specifice PROFILES către alţi colegi şi factori de decizie, la nivelul fiecărei ţări. În general, proiectul PROFILES se adresează învăţământului secundar superior, acolo unde abordarea bazată pe „investigaţie ştiinţifică deschisă” reprezintă un obiectiv de predare important. De aceea, proiectul acordă o importanţă deosebită motivării elevilor în învăţarea Ştiinţelor atât din punct de vedere intrinsec (relevanţă, importanţă - aşa cum sunt acestea considerate de către elevi) cât şi extrinsec (încurajarea elevilor de către profesor)

Rezultatul aşteptat al proiectului PROFILES îl reprezintă realizarea unei educaţii în domeniul ştiinţelor mai relevantă şi mai puternic relaţionată cu Ştiinţa secolului 21, astfel încât să fie promovată literatura ştiinţifică de specialitate. Acest lucru va fi posibil prin acordarea unei atenţii deosebite atât promovării particularităţilor culturale din fiecare ţară cât şi asigurării egalităţii de şanse.